Centrum kind & jeugd

In ons centrum kind & jeugd bieden wij behandeling, intensieve begeleiding en verblijf voor kinderen met autisme of andere psychiatrische en gedragsproblemen van 9 tot en met 18 jaar. Ouders, familie, school en andere zorgprofessionals betrekken we intensief bij de begeleiding.

Waarvoor kan uw kind bij dit centrum terecht?

Afhankelijk van de specifieke problemen van uw kind volgt uw kind bij ons dagbehandeling, klinische behandeling, of klinisch verblijf . Bij dagbehandeling volgen kinderen bijvoorbeeld overdag van 07.00 tot 19:00 uur verschillende behandelmodules op locatie en gaan dan naar huis. Klinische behandeling of verblijf is een 24-uurs behandeling/verblijf. Bij deze behandel of verblijfvorm gaan kinderen indien mogelijk alleen in het weekend naar huis.

Maatwerk

Door een groep van 12 kinderen te splitsen in 5 appartementen waarbij elk appartement zijn eigen leefgroep en voorzieningen heeft, zien we dat de prikkels direct afnemen. Er ontstaat een natuurlijke rust bij het kind. Ze kunnen elkaar wel opzoeken om sociale contacten te onderhouden, maar het hoeft niet voortdurend. Daarnaast heeft de locatie een huiselijke uitstraling om zoveel mogelijk een thuissituatie na te bootsen. We maken de combinaties van jongeren die met elkaar samenleven o.b.v. wat elkaar het beste aanvult. Je kunt dan denken aan problematiek en leeftijd maar ook aan gedeelde interesse. Onze collega’s kunnen door de groepen klein te houden volledig hun tijd en energie in het contact met het kind stoppen. Het opbouwen van een relatie waardoor er een vertrouwensband ontstaat. Een relatie die niet gebaseerd is op straffen, maar op samenwerken en belonen. Samen oplossingen bedenken, afspraken maken en deze nakomen. Vanuit die band kunnen we kinderen intensiever behandelen of begeleiden en de volgende stappen laten maken. En het maken van zo’n stap levert nu juist weer een succeservaring op, wat de band doet versterken en vertrouwen geeft voor de toekomst.

Het concept is volledig gebaseerd op maatwerk. We schalen de intensiteit van de zorg per individu op of af wanneer dit nodig is. We bieden een maatwerkvoorziening volledig gericht op de persoon en doelen van dat moment en we kijken naar wat diegene juist wel of niet nodig heeft. Zo geldt dat ook voor de groepsregels, afspraken of doelen van een jongere n.a.v. zijn perspectiefplan die hij samen met de begeleiders bewaakt. Een kind laten meedenken en betrekken in zijn eigen behandeling of doelen sluit exact aan bij onze werkwijze en visie. Samen doen.  Een wezenlijk verschil.

 

Doorstroom 18+

Een landelijk probleem. Als kind en betrokkenen jarenlang hard hebben gewerkt met elkaar naar volwassenheid of zelfstandigheid en dan blijkt er geen geschikte vervolgplek te zijn binnen de regio. Bij de Klimop hebben we de vervolgplekken in eigen beheer en bieden we dit in verschillende zorgzwaarte aan. Van KTC & beschermd wonen met 24 uurs begeleiding inpandig, tot jeugdzorg plus waarin je grotendeels zelfstandig woont. Alles sluit op elkaar aan. Zo weet het kind waar die het voor doet en dat motiveert. Meer informatie over wonen bij het KTC & beschermd wonen is te zien op de site.

 

Aanmelden