Incompany cursussen 2022

Voor SKJ punten per onderdeel zie: www.ces-educatie.nl

– ADHD/ ODD/ CD.
– Autismebegeleiding
– Complexe gezinsproblematiek
– Hechtingsproblematiek
– Kinderen en Rouw
– Suïcidepreventie
– Complexe scheidingen
– Complexe gezinsproblematiek
– Contextuele hulpverlening
– Werkhoudingsproblemen 4 t/m 12 jarigen
– Faalangstreductie
– Social media in de begeleiding van kinderen en jongeren.
– Constructief werken met ouders

Data van deelname en beschikbaarheid in nader overleg met leidinggevende.

Aanmelden