Duurzame zorg

‘Een veilige plek
voor ieder kind’

Zowel de Klimop als de gehele gezondheidszorg wordt geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering. De zorg is namelijk verantwoordelijk voor 7% van de totale jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot. Vanuit groeiende maatschappelijke urgentie alsook door de verenigde naties is een duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 opgesteld. Deze wordt gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Het einddoel: Een blauwdruk om tegen 2030 een betere en duurzamere toekomst voor alle mensen en de wereld te bereiken.

Als groeiende en vooruitstrevende zorgorganisatie voelen wij ons daar medeverantwoordelijk voor. We vinden dat zowel goed doen voor onze cliënten als goed doen voor de wereld om hen heen, hand in hand zouden moeten gaan. Ze hebben elkaar nu, maar ook later immers hard nodig.

Resultaten?

De Klimop maakt de zorg groener. Om dit te realiseren, bewaken en beoordelen zijn we van mening dat we hierin zoveel mogelijk transparantie moeten geven. Dit doen we door binnen dit topic op onze website u voortdurend op de hoogte te houden van de huidige, alsook te realiseren doelen en projecten op zowel korte als lange termijn.

Hoe we dat doen?

Om te beginnen worden alle medewerkers en daarna ook de jongeren van de Klimop actief betrokken bij de doelen en worden zij zowel geactiveerd als gefaciliteerd om ideeën in te brengen middels gezamenlijke thema dagen. Elk kwartaal behandeld de Klimop opnieuw het thema duurzaamheid aan de hand van de ontwikkelingsdoelstellingen. Na het einde van bijvoorbeeld de eerste thema dag waren er 72 concrete ideeën tot stand gekomen vanuit de zorgwerkers verdeeld in korte termijn en lange termijndoelen.

Draagvlak?

Betrokken en enthousiaste medewerkers met 72 ideeën die direct worden vertaald naar een (visueel) overzichtelijk actieplan waar het bedrijf direct mee aan de slag is gegaan. Onderwerpen als overstappen naar circulaire materialen, consuminderen i.p.v. consumeren, afval scheiden, energie neutrale locaties, groen wagenpark, duurzame producten inkopen, gezondheid van medewerkers, gelijkheid en betrekken van de ketenpartners, stakeholders, wijk of buurt zijn enkele onderwerpen die ter sprake kwamen en weer onderverdeeld werden in praktische oplossingen. Door het faciliteren van gesprek, in combinatie met visueel werken en bedrijfskundig advies vergroten we de denkkracht en betrokkenheid van de teams en medewerkers wat in dit geval ook het milieu en klimaat ten goede komt.

Voorgang en waarborgen:

Elk kwartaal zullen we een update onder dit topic geven over de voortgang van alle doelstellingen en projecten. Duurzame zorg? Ja het kan!

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Behandelgroep kind

In onze behandelgroepen voor kinderen staat individuele zorg centraal. Ons toegewijde team richt zich op diverse uitdagingen met een holistische benadering en betrokkenheid van gezinnen.

Beschermd wonen

Wij bieden een ondersteunende woonomgeving voor diegene die extra begeleiding nodig hebben. Ons doel is om individuen te helpen bij het behouden of terugwinnen van zelfstandigheid in een veilige en gestructureerde setting.

Therapie en traumabehandeling

We werken intensief samen met diverse gespecialiseerde therapeuten en zorgpartijen om samen met onze bewoners trauma's te verwerken, stress te beheersen en emotioneel welzijn te bevorderen.

En nog veel meer

Bij De Klimop geloven we in een holistische benadering van de zorg, waarbij we de unieke behoeften van elke jongere centraal stellen.