KTC Kamertraining en beschermd wonen

Voor wie:

Onze setting richt zich vooral op jongeren van 15 t/m 25 jaar die vanuit een (pleeg)gezin of woongroep een stap vooruit willen zetten, maar nog problemen ondervinden in hun ontwikkeling. Met dit project garanderen wij daarnaast indien nodig een doorstroom vanuit ons trainingscentrum kin & jeugd waar we op dit moment verblijf en behandeling bieden aan kinderen van 9 t/m 18 jaar. Voor kinderen die niet meer kunnen toewerken aan een terugkeer naar huis werkt het motiveren om te kunnen zien waar ze dan wel naartoe kunnen werken. Zo sluiten onze settingen uitstekend op elkaar aan.

Appartementen:

Wij bieden hier plaats aan 16 bewoners, variërend in de leeftijd van 15 t/m 25 jaar. Ieder heeft een eigen appartement met een woon- en slaapkamer, douche, toilet en een keuken. Er zijn 24 uur per dag medewerkers inpandig aanwezig om de bewoners te ondersteunen op weg naar zelfstandigheid en het behalen van hun doelen. Ook is er gedacht aan een gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners bij elkaar kunnen komen voor gezamenlijke activiteiten. Avond eten, een spelletje, films of sport kijken maar ook gewoon even een praatje maken met elkaar. Zo raken onze bewoners niet in een sociaal isolement en is er voldoende interactie met elkaar en met de medewerkers. Want ook op deze locatie vinden we het belangrijk dat de medewerkers in contact zijn met de bewoners en een band opbouwen.

Begeleiding:

De begeleiding is 24 uur per dag inpandig aanwezig. Het team begeleidt de bewoners in alle facetten waar zij nog hulp bij nodig hebben. Er wordt maatwerk geboden wat gericht is op het individu. De doelen die de bewoner nog moet halen om de volgende stap te kunnen maken worden als leidraad genomen en middels een toekomstplan wordt hier naartoe gewerkt. Elke bewoner heeft een eigen mentor die het vaste aanspreekpunt is voor de bewoner, maar ook voor ouders en andere betrokkenen. De mentor ziet extra toe op de ontwikkeling en belastbaarheid van de bewoner.

Dagbesteding of werken

Naast 24-uurs zorg en ondersteuning hoort ook een zinvolle dagbesteding of werk bij het beschermd wonen van De Klimop. Hiertoe zijn veel verschillende mogelijkheden. Afhankelijk van je capaciteiten en wensen wordt er samen met jou gekeken naar een passende dagbesteding of werk. Wij hebben intensief contact en samenwerking met aanbieders van dagbesteding en werkgevers in De regio Den Helder, die zich samen met ons inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Toekomst
Wanneer blijkt dat thuis wonen niet haal baar is, kan beschermd wonen langdurig of zelfs voor onbepaalde tijd zijn, maar dit hoeft natuurlijk niet. Het kan ook worden ingezet als opstap naar zelfstandigheid. Vanuit De Klimop kunnen we je begeleiden en helpen toewerken naar een betaalde baan en of  eigen huisvesting.
Aanmelden