Kwaliteitsbeleid

‘Een veilige plek
voor ieder kind’

Bij De Klimop bieden wij jeugdzorg en beschermd woonplekken. Met betrekking tot ons kwaliteitsbeleid is gekozen voor certificering van de norm ISO9001:2015 wat jaarlijks wordt getoetst door TÜV Nord en betreft de volgende toepassingsgebieden:

 • Beschermd wonen voor kinderen en jeugd (Jeugdwet)
 • Beschermd wonen voor volwassenen (WMO/ WLZ/ PGB)

Met uitzondering van:

 • Personen met een harddrugsverslaving
 • Personen met een actieve doodswens
 • Kinderen jonger dan 6 jaar en volwassenen ouder dan 35 jaar

Onze voorzieningen omvatten:

 • Jeugdzorg met verblijf
 • Beschermd wonen
 • Beschermd thuis

Ons kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op het “Kwaliteitsjaarplan”, een Excel-document dat wordt beheerd door de directie. Het volledige kwaliteitshandboek, dat de basis vormt van ons kwaliteitsmanagementsysteem, is beschikbaar op ons intranet in ZilliZ.

Evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem vindt plaats tijdens de directiebeoordeling. Jaarlijks voert een externe deskundige een interne audit uit, naast interne audits volgens ons intern auditprogramma in het eerder genoemde Exceldocument.

Belangrijke documentatie van ons beleid omvat:

 • Toepassingsgebied kwaliteitsbeleid Versie 1.0
 • Kwaliteitsjaarplan met jaarplanning, intern auditprogramma, doelstellingen, verbetertrajecten, indicatoren, stakeholders, leveranciers, overzicht wet- en regelgeving, en documentatiebeheer
 • Kwaliteitshandboek op Intranet in ECD ZilliZ met missie, visie, aanbod, exclusie, procesbeschrijvingen, werkinstructies, protocollen, personeelsbeleid, rollen, verantwoordelijkheden, en toetsingskaders.

Bij KW de Klimop streven we naar hoogwaardige zorg en woonomgevingen en zijn we toegewijd aan continue verbetering en transparantie in ons kwaliteitsbeleid. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of vragen.

Verbintenis:

Ik, Jack Bakker, als bestuurder van onze organisatie, verklaar hierbij mijn volledige engagement en akkoord met de doelstellingen en plannen voor het jaar 2024. Ik ben me bewust van de uitdagingen en kansen die voor ons liggen en ik ben vastbesloten om onze organisatie verder te ontwikkelen en te verbeteren.

In het komende jaar zal ik me inzetten voor:

 • Het verder uitbreiden van onze zorgcapaciteit.
 • Het blijven investeren in de scholing en ontwikkeling van ons personeel.
 • Het implementeren van nieuwe technologieën en zorginnovaties.
 • Het handhaven van een hoog niveau van zorg en veiligheid.
 • Het naleven van alle relevante regelgeving en kwaliteitsnormen.
 • Het versterken van onze betrokkenheid bij de gemeenschap en het milieu.

Ik begrijp dat het behalen van deze doelstellingen (financiële) middelen en inzet zal vereisen van alle betrokkenen binnen onze organisatie. We zullen nauw samenwerken en open communiceren om deze doelen te bereiken.

Met deze akkoordverklaring bevestig ik mijn toewijding aan het verbeteren van de zorg die we bieden en aan het vervullen van onze missie en BHAG om het welzijn van onze cliënten te bevorderen. Ik kijk uit naar een succesvol jaar 2024.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Behandelgroep kind

In onze behandelgroepen voor kinderen staat individuele zorg centraal. Ons toegewijde team richt zich op diverse uitdagingen met een holistische benadering en betrokkenheid van gezinnen.

Beschermd wonen

Wij bieden een ondersteunende woonomgeving voor diegene die extra begeleiding nodig hebben. Ons doel is om individuen te helpen bij het behouden of terugwinnen van zelfstandigheid in een veilige en gestructureerde setting.

Therapie en traumabehandeling

We werken intensief samen met diverse gespecialiseerde therapeuten en zorgpartijen om samen met onze bewoners trauma's te verwerken, stress te beheersen en emotioneel welzijn te bevorderen.

En nog veel meer

Bij De Klimop geloven we in een holistische benadering van de zorg, waarbij we de unieke behoeften van elke jongere centraal stellen.

Duurzame zorg

Zowel de Klimop als de gehele gezondheidszorg wordt geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering. De zorg is namelijk verantwoordelijk voor 7% van de totale jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot. Vanuit groeiende maatschappelijke urgentie alsook door de verenigde naties is een duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 opgesteld. Deze wordt gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Het einddoel: Een blauwdruk om tegen 2030 een betere en duurzamere toekomst voor alle mensen en de wereld te bereiken.