Missie en visie:
Een veilige plek voor ieder kind.

De Klimop staat voor kinderen en jongvolwassenen die geïndiceerd zijn met een psychische kwetsbaarheid binnen de jeugdwet, WMO of WLZ. De Klimop biedt kleinschalig verblijf met 24 uurs zorg, begeleiding of behandeling. De Klimop richt zich op eigen regie en kracht van de jongeren, om samen met hen optimale kansen te creëren op participatie in onze samenleving. De Klimop staat indien nodig voor een onafgebroken zorgtraject. Dat wil zeggen dat wij een zorggarantie geven aan kinderen vanaf 7 jaar m.b.t. doorstroom naar een 18+ setting en zo nodig daarna nog perspectief tot ambulante hulp of begeleid wonen binnen de eigen organisatie. We noemen dit concept dan ook:
‘De hele zorgcirkel rondt’. De Klimop is een ervaren zorgorganisatie met een divers hulpaanbod. We voeren hulp uit die varieert van lichtere vormen als ambulante hulp of begeleid wonen tot intensieve behandeling aan kinderen en jongvolwassenen. We zoeken bij elk individu naar maatwerk en dat biedt een goede uitgangspositie om indien nodig, samen met andere organisaties trajecten te starten die nog beter aansluiten bij de vraag van onze cliënten. We vinden in de basis dat een kind thuis hoort te wonen en de mogelijkheden daartoe zullen we altijd blijven onderzoeken. Wanneer echter is gebleken dat dit (tijdelijk) niet tot de mogelijkheden behoort geven we de voorkeur aan onze kleinschalige woonvoorzieningen met 24 uurs zorg. We proberen ouders of vertegenwoordigers gedurende dit traject zoveel als mogelijk te betrekken bij de zorg.

Aanmelden