Missie & visie

‘Een veilige plek
voor ieder kind’

Bij De Klimop zetten wij ons in voor kinderen en jongvolwassenen die aangewezen zijn op zorg en ondersteuning binnen de jeugdwet, WMO of WLZ vanwege psychische kwetsbaarheden. We willen hen een veilige haven bieden waar ze kunnen groeien, ontwikkelen en deelnemen aan onze samenleving.

Onze dienstverlening omvat kleinschalig verblijf met 24-uurs zorg, begeleiding en behandeling. Bij De Klimop geloven we in het empoweren van jongeren, het stimuleren van hun eigen regie en het benutten van hun krachten. Samen met hen streven we naar optimale kansen voor participatie in onze maatschappij.

We zijn toegewijd aan het bieden van een continuüm van zorg. Dit betekent dat we kinderen vanaf 7 jaar een zorggarantie bieden, inclusief een naadloze overgang naar een 18+ setting indien nodig. Bovendien bieden we perspectief op ambulante hulp, beschermd thuis of begeleid wonen binnen onze eigen regio of organisatie. We noemen dit concept met trots ‘De hele zorgcirkel rondt’.

De Klimop is een ervaren zorgorganisatie met een breed scala aan hulpverleningsmogelijkheden zoals ook een trauma en behandelcentrum. We streven altijd naar maatwerk, waarbij we de unieke behoeften van elk individu centraal stellen. Indien nodig werken we nauw samen met andere organisaties om trajecten te ontwikkelen die perfect aansluiten bij de behoeften van onze cliënten.

Bij De Klimop vinden we dat een kind in de eerste plaats thuis hoort. Daarom blijven we de mogelijkheden voor thuiswonend zijn altijd onderzoeken. Wanneer dit echter (tijdelijk) niet haalbaar blijkt te zijn, bieden we met liefde onze kleinschalige woonvoorzieningen met 24-uurs zorg aan. We hechten er grote waarde aan om ouders of vertegenwoordigers gedurende dit traject actief te betrekken bij de zorg.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Behandelgroep kind

In onze behandelgroepen voor kinderen staat individuele zorg centraal. Ons toegewijde team richt zich op diverse uitdagingen met een holistische benadering en betrokkenheid van gezinnen.

Beschermd wonen

Wij bieden een ondersteunende woonomgeving voor diegene die extra begeleiding nodig hebben. Ons doel is om individuen te helpen bij het behouden of terugwinnen van zelfstandigheid in een veilige en gestructureerde setting.

Therapie en traumabehandeling

We werken intensief samen met diverse gespecialiseerde therapeuten en zorgpartijen om samen met onze bewoners trauma's te verwerken, stress te beheersen en emotioneel welzijn te bevorderen.

En nog veel meer

Bij De Klimop geloven we in een holistische benadering van de zorg, waarbij we de unieke behoeften van elke jongere centraal stellen.

Duurzame zorg

Zowel de Klimop als de gehele gezondheidszorg wordt geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering. De zorg is namelijk verantwoordelijk voor 7% van de totale jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot. Vanuit groeiende maatschappelijke urgentie alsook door de verenigde naties is een duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 opgesteld. Deze wordt gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Het einddoel: Een blauwdruk om tegen 2030 een betere en duurzamere toekomst voor alle mensen en de wereld te bereiken.