Onze diensten

‘Een veilige plek
voor ieder kind’

Bij De Klimop begrijpen we dat elk persoon uniek is. Zowel onze beschermd woonplekken als onze behandelgroepen zijn een veilige en ondersteunende omgeving waarin eenieder de kans krijgt om zijn of haar volledige potentieel te bereiken.

Wat onze zorg speciaal maakt, is onze toewijding aan individuele aandacht. We geloven in maatwerk, waarbij elk persoon en hun gezin nauw samenwerken met ons team van professionals om een persoonlijk behandelplan te ontwikkelen dat is afgestemd op hun specifieke situatie.

Ons team bestaat uit ervaren professionals die vertrouwd zijn met de complexiteit van autisme, multi-problematiek en dubbele diagnoses. We maken gebruik van evidence-based benaderingen om effectieve zorg te bieden.

Daarnaast geloven we sterk in multidisciplinaire samenwerking. Onze teams omvatten of werken samen met experts op verschillende gebieden, zoals gedragsanalyse, systeemtherapie, Traumaverwerking enz. Door samen te werken, kunnen we holistische zorg bieden die alle aspecten van de ontwikkeling aanpakt.

We begrijpen ook dat gezinsbetrokkenheid essentieel is. Daarom werken we nauw samen met ouders en verzorgers, bieden we training en begeleiding, en moedigen we gezinsbetrokkenheid aan als een integraal onderdeel van de behandeling.

Bij De Klimop is onze missie duidelijk: we streven ernaar om kinderen te helpen ontwikkelen in een veilige ondersteunende en stimulerende omgeving.

Individuele Therapie: Onze ervaren therapeuten werken nauw samen met de jongeren om individuele doelen te stellen en te bereiken. Ze bieden therapieën op maat die specifiek gericht zijn op persoonlijkheidsproblematiek en autisme.

Educatieve Ondersteuning: We bieden ondersteuning om ervoor te zorgen dat jongeren hun schoolwerk kunnen bijhouden en hun onderwijsdoelen kunnen bereiken, ondanks de uitdagingen die ze kunnen ervaren.

Activiteiten en Recreatie: Naast therapie en ondersteuning is er ook ruimte voor ontspanning en plezier. We organiseren verschillende recreatieve activiteiten die jongeren helpen hun interesses te ontdekken en hun vaardigheden te ontwikkelen.

Ouder- en Gezinsbetrokkenheid: We hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders en gezinnen in het behandelingsproces. We bieden ouderondersteuning en gezinstherapie om de communicatie en relaties te versterken.

Dagbesteding en participatie: Bij de Klimop vinden we het belangrijk dat jongeren en volwassenen een betekenisvolle dag invulling hebben. Daarom zoeken we altijd actief naar dagbesteding plekken, werkplekken of andere vormen van participatie waardoor onze bewoners aansluiting vinden in de maatschappij. Onze participatiemedewerker en jobcoach hebben nauw contact met verschillende werkgevers en andere aanbieders in de regio om ook op dit stuk maatwerk te kunnen bieden.

Bij De Klimop geloven we in een holistische benadering van de zorg, waarbij we de unieke behoeften van elke jongere centraal stellen.

Ervaringen

Ontdek hier de inspirerende verhalen van jongeren die op De Klimop de kracht hebben gevonden om hun leven in positieve richting te veranderen.

Verhaal van Timo

Het is 2018 wanneer Timo bij De Klimop intrekt. Tot dat moment heeft hij veel plekken gezien en is toe aan rust. Een plek waar hij langdurig kan blijven, waar het zo nu en dan ook best even mis mag gaan en een plek waar Timo op zijn eigen tempo kan werken aan zijn toekomst. Timo heeft dagbesteding maar wil meer. Hij heeft een duidelijk doel; hij wil zelfstandig wonen en een betaalde baan.

Duurzame zorg

Zowel de Klimop als de gehele gezondheidszorg wordt geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering. De zorg is namelijk verantwoordelijk voor 7% van de totale jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot. Vanuit groeiende maatschappelijke urgentie alsook door de verenigde naties is een duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 opgesteld. Deze wordt gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Het einddoel: Een blauwdruk om tegen 2030 een betere en duurzamere toekomst voor alle mensen en de wereld te bereiken.