Spoedopvang

Wanneer Spoedopvang?

Bij het opvoeden en het opgroeien van jeugdigen, doen zich soms spoedeisende problemen en spoedsituaties voor. Er ontstaat in een gezin plotseling een situatie die voor kinderen/jongeren heel bedreigend en onveilig is en soms zelfs uit de hand dreigt te lopen.

Wanneer er binnen 24 uur of enkele dagen hulp nodig is, dan spreken we van crisishulp. Er kan een crisisinterventie plaats vinden door een vorm van spoedopvang.

Voor wie

De spoedopvangplekken bij De Klimop zijn bedoeld voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Er moet direct hulp of zorg geboden worden aan hen, omdat zij kwetsbaar zijn op psychisch, sociaal of verstandelijk niveau. Alleen verwijzers kunnen een kind aanmelden voor spoedhulp.

Voor we de hulp kunnen starten, hebben we gegevens en inhoudelijke informatie nodig over het kind. Om rechtstreeks aan te melden, bel naar 06-44604154 of 06-16732311.

Hoe?

Onze eerste zorg is het creƫren van een stabiele en veilige leefomgeving. In het trainingscentrum voor jeugd van De Klimop wordt een luisterend oor en directe hulp geboden bij problemen. Het is belangrijk dat wij zicht krijgen in de problemen die in die specifieke situatie spelen. We overleggen dus met de jongere, de ouders/verzorgers en met degene die de jongere heeft geplaatst.

We onderzoeken of het mogelijk is dat de jongere weer terug gaat naar ouders of de plek waar de jongere eerst woonde. Als dat niet haalbaar is, zoeken we met alle betrokkenen naar een andere oplossing. Het spoedverblijf duurt maximaal 12 weken. Als een jongere al met jeugdzorg te maken heeft, kan ook na het 18e levensjaar jaar nog gebruik gemaakt worden van de spoedopvang.

Vragen over Spoedopvang

Heeft u een vraag over spoedshulp, dan horen we dat graag van u.

Vraag over crisishulp

1 + 8 =

Aanmelden