Op zoek naar uitdagend werk in een sociaal en divers team?

Als groeiende organisatie zijn wij altijd opzoek naar talenten in diverse functies

Zie je het als een uitdaging om jongeren te inspireren en hen te bewegen om in hun leven weer perspectief te krijgen? De Klimop biedt een plek aan jongeren die om diverse redenen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Als medewerker bij de Klimop ben je een luisterend oor voor de jongeren en bied je de jongeren begeleiding in de alledaagse dingen. Daarnaast ben je een verbindende schakel met ouders, voogd, school en andere samenwerkingspartners.

We Doen het Samen!

JEUGDZORGWERKER D
of
JEUGDZORGWERKER C
of
VERPLEEGKUNDIGE

28 tot 36 uur
Bij voorkeur SKJ of BIG geregistreerd

Doel van de functie:
Als medewerker van KW de Klimop begeleid je de groep bij de dagelijkse gang van zaken en zorg je voor een veilig en positief leefklimaat. Je zet de structuur neer, zorgt dat regels en afspraken worden na geleefd en je bent beschikbaar voor jongeren. Vanuit een betrokken en betrouwbare werkhouding lever je een bijdrage aan de doelen, behandeling en perspectief van de jongeren. Van een aantal jongeren ben jij de . Samen met de jongere, zijn ouders, of derden in het netwerk stel je het toekomstplan op. Je ondersteunt en begeleidt de jongere bij de uitvoering van de doelen en het dagelijks leven en je hebt contact met de ingebrachte mentor, de ouders/verzorgers, de aanmelder, andere hulpverlenende instanties die betrokken zijn. Je denkt actief mee over de toekomst, het perspectief van de jongere en de te bewandelen route.

Functie- inhoud:
Het mede opstellen en realiseren van het plan van aanpak en het hiertoe verlenen van complexe individuele en/ of groepsbegeleiding, zodanig dat op basis daarvan de opvoeding en begeleiding optimaal tot zijn recht kunnen komen en een veilige opgroeisituatie voor het kind/ de jongere is gerealiseerd.

Functie-eisen:

 • Begeleidt mede het gezin/ systeem bij het realiseren van het plan van aanpak door het bieden van individuele en/of groepsbegeleiding.
 • Borgt de orthopedagogische situatie door het observeren van de groep, het onderkennen, interveniëren en begeleiden van het groepsdynamisch proces en het opvoeden, begeleiden, stimuleren en activeren van individuele jongeren.
 • Bespreekt en registreert de voortgang en resultaten met het gezin/ systeem en overige betrokkenen.
 • Biedt praktische opvoedingsondersteuning aan betrokkenen uit de leefomgeving van het kind/ de jongere en coacht het kind/ de jongere om zijn eigen hulpbronnen te kunnen aanboren met het oog op vervolg hulp.
 • Signaleert knelpunten die de (mogelijke) veiligheid van het kind/ de jongere in gevaar brengen en onderneemt op basis hiervan passende actie.
 • Draagt zorg voor het nakomen van de relevante (wettelijke) termijnen en afspraken en onderneemt actie bij een naderende overschrijding.
 • Begeleidt, coacht en instrueert collega’s bij de uitvoering van de werkzaamheden op de groep, signaleert hierbij knelpunten en geeft deze door aan de leidinggevende.
 • Vervuld de taken welke passend zijn aan de functie verpleegkundige

Wij vragen:

 • Bij voorkeur een relevante afgeronde zorg opleiding MBO/HBO-opleiding (bijv. Sociaal Pedagogisch niv 4)
 • Een verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • Zelfstandig en proactief kunnen werken
 • Kennis van en inzicht in het hulpaanbod en de behandelmodules
 • Heeft de voor de functie relevante trainingen gevolgd of is bereid deze te volgen
 • Houd zich aan beroepscode voor Jeugd- en Gezinsprofessional
 • SKJ geregistreerd of bereid zijn deze te behalen.

Wij bieden:
Een mooie baan binnen de jeugdzorg met leuke professionele collega’s en de mogelijkheid om een intern scholingstraject te volgen.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Jeugdzorg incl onregelmatigheidstoeslag.

Meer informatie en solliciteren
Spreekt de vacature jou aan en voldoe je aan het profiel? Wij maken graag kennis met je. Stuur ons je CV en sollicitatiebrief naar: sollicitatie@kwdeklimop.nl.

Wordt jij onze nieuwe collega?

mail naar solliciteren@kwdeklimop.nl

Aanmelden