Voor wie?

‘Een veilige plek
voor ieder kind’

De Klimop is er voor een heel brede doelgroep!

Voor kinderen die nog thuis wonen maar waarbij dat door allerlei problemen niet langer meer lukt. Voor kinderen die al op een groep of in een instelling wonen maar waarbij het niet langer mogelijk is om op deze groep te blijven. Voor jongeren die in een gesloten setting zitten en de kans krijgen om met intensieve ondersteuning en begeleiding hun leven verder op te pakken in een open setting. Ook zijn we er voor kinderen die bij familie of in een pleeggezin wonen maar waarbij dat bijvoorbeeld vanwege hechtingsproblematiek of andere problemen in het pleeggezin niet meer lukt. Kinderen met een voogdijmaatregel kunnen ook bij ons terecht.

Diverse trainingen en programma’s kunnen wij intern aanbieden. Ook zijn wij gericht op het ondersteunen van het gezin eventueel door middel van systeemgesprekken. Als er nog aanvullende therapieën, behandelingen en of programma’s nodig zijn werken wij intensief samen met de polikliniek Triversum in Den Helder (GGZ- NHN), de Opvoedpoli en vanaf 18 jaar met de volwassen GGZ (GGZ- NHN).

Ook zijn wij er voor jongeren die in een beschermde woonomgeving met 24-uurs zorg en begeleiding toe willen werken naar zelfstandigheid. Voor de jongeren vanaf 18 jaar werken we samen met FMD dienstverlening. Een bewindvoerder ondersteunt de bewoners bij hun financiën en beheert deze. Ook biedt zij ondersteuning bij het aanvragen van uitkeringen etc. als jongeren daar recht op hebben.

We zijn er voor kinderen en jong volwassen van een laag, normaal tot hoog IQ.

We bieden zowel langdurige zorg als tijdelijke plekken om in een bepaalde periode te werken aan een gesteld doel maar ook voor een crisis plek kunt u bij ons terecht.

Exclusie critiria actieve doodswens en middelengebruik op de voorgrond aanwezig

Aanmeldingen kunnen gedaan worden door medewerkers van het CJG, de gemeente, jeugd- en gezinsbeschermers, voogden, pleegzorg medewerkers en/ of andere betrokken behandelaren/ verwijzers.

De plek bij de Klimop kan gefinancierd worden vanuit de gemeente, via de jeugdwet of WMO, of vanuit de WLZ.

Heeft mijn kind psychiatrische problemen?

Ieder kind heeft wel eens problemen en meestal helpt het om erover te praten. Maar soms zit een kind zo in de knoop dat hij er zelf niet meer uitkomt. Merkt u dat uw kind anders denkt, doet of niet snapt waarom zijn omgeving zo op hem reageert? Heeft u het gevoel dat u uw kind hiermee niet genoeg kunt helpen? Schakel dan professionele hulp in.

Bij kinderen en jongeren komen een aantal psychiatrische problemen vaak voor. Denk aan ADHD, depressie of eetproblemen. We hebben de problemen voor u op een rij gezet. De kans is groot dat het probleem van uw kind hierbij zit.

Hieronder staan de veel voorkomende symptomen

ADHD
Uw kind heeft moeite om zijn of haar aandacht ergens bij te houden en is snel afgeleid en erg vergeetachtig. Ook lijkt hij/zij nooit stil te kunnen zitten, praat veel en bemoeit zich met iedereen. Het kan ook zijn dat uw kind vooral druk in zijn/haar hoofd is en veel problemen heeft om op te letten in de klas. Misschien heeft uw kind een vorm van ADHD. Dit komt voor op alle leeftijden bij vrij veel kinderen en jongeren (3 tot 5%).

Angststoornissen
Als er gevaar dreigt, zijn wij allemaal bang. Het is iets anders als uw kind door angst niet meer die dingen doet, die hij/zij graag wil doen. Of zich druk maakt om kleine dingen en telkens (door u) gerustgesteld moet worden. Of als u merkt dat uw kind niet kan stoppen met piekeren, daardoor slecht slaapt en bijna elke dag bang is. Bij De Klimop werken mensen die gespecialiseerd zijn in angststoornissen en uw zoon of dochter goed kunnen helpen om van die angsten af te komen.

Gedragsproblemen
Het is eigen aan kinderen en jongeren om zich tegen volwassenen te verzetten. Ook liegen, vechten en anderen pesten komen wel eens bij normaal ontwikkelende kinderen en jongeren voor. Echter, als uw kind gedurende langere tijd oppositioneel, antisociaal of agressief gedrag vertoont en door dit gedrag steeds weer in de problemen komt, kan er sprake zijn van een gedragsstoornis. Waarschijnlijk heeft uw zoon of dochter er niet zoveel zin in, maar toch is het belangrijk om hulp te zoeken, want het gaat steeds weer fout. De Klimop heeft veel ervaring en kan uw zoon of dochter dergelijke hulp bieden.

Depressie
U merkt dat uw kind zich ellendig voelt en nergens zin in heeft. Hij/zij komt ’s ochtends met moeite uit bed en eet slecht. Uit gesprekken maakt u op dat hij/zij niet in zichzelf gelooft en het leven niets waard vindt. Als ouder is het moeilijk om een depressie bij het eigen kind te herkennen. Erover praten is lastig en hem of haar opvrolijken lukt ook niet. U twijfelt misschien ook of uw kind zich aanstelt of dat er daadwerkelijk iets aan de hand is. Toch komt een depressie redelijk vaak voor bij kinderen en jongeren. Een depressie wegpraten kan niet. Door hulp te zoeken komt u een stap verder, want gelukkig is een depressie goed te behandelen.

Eetstoornissen
Uw dochter of zoon is de hele dag door met eten bezig en erg ontevreden over zijn of haar gewicht en lijf. Constant lijnen maar zichzelf steeds te dik blijven vinden. Het kan ook zijn dat uw dochter of zoon juist ongecontroleerde eetbuien heeft en dan juist heel veel tegelijk eet. Een eetstoornis kan de gezondheid van uw kind ernstig bedreigen. Het is daarom belangrijk hulp te zoeken. De Klimop heeft veel ervaring in het begeleiden van jongeren met een eetstoornis en boekt goede resultaten.

Somatoforme problemen
Als uw kind al langere tijd last van hoofdpijn, buikpijn of ernstige vermoeidheid heeft dan bent u vast al bij de huisarts geweest. Blijkt bij de huisarts dat er lichamelijk niets mis is, dan kan het zijn dat uw zoon of dochter last heeft van somatoforme problemen. Een kind met een somatoforme stoornis heeft last van onbegrepen lichamelijke klachten. Naast buikpijn en hoofdpijn kunnen kinderen ook last hebben van verlammingsverschijnselen en bijvoorbeeld een been of arm niet meer bewegen. Tien tot twintig procent van schoolgaande kinderen heeft last van een onbegrepen lichamelijke klacht. Echter in lang niet alle gevallen is er dan sprake van een somatoforme stoornis.
Bij een somatoforme stoornis lijdt het kind door de klacht en is het ernstig beperkt in bijvoorbeeld het naar school gaan of het maken van vriendjes. Het is belangrijk om hulp te zoeken in de psychiatrie want zonder hulp kunnen de klachten verergeren. Bij De Klimop werken mensen die uw kind begrijpen en samen naar een oplossing zoeken.

Persoonlijkheidsproblemen (beginnende)
Terwijl leeftijdsgenoten plannen maken en zich richten op de toekomst, lijkt uw kind vast te zitten in zichzelf. Uw kind heeft problemen met het aangaan en onderhouden van relaties en weet niet goed hoe hij/zij met emoties moet omgaan. Ook op school of werk kan het zijn/haar draai niet vinden. Als uw kind hierdoor steeds vaker vastloopt, dan kan het zijn dat daar een persoonlijkheidsstoornis aan ten grondslag ligt. Het is voor uw kind vaak moeilijk zelf aan te geven dat hij of zij hulp nodig heeft. Als u als ouder zich zorgen maakt, aarzel dan niet om hulp te zoeken voor uw kind. Met de juiste hulp leert uw kind om te gaan met de problemen en zich weer te richten op zijn/haar ontwikkeling en toekomst.

Psychotische stoornissen
Bij kinderen en jeugdigen is het vaststellen van psychotische stoornissen een complexe aangelegenheid, zeker bij een eerste psychose. Vaak is eerst onduidelijk wat er aan de hand is. Uw zoon of dochter kan van zeer verschillende verschijnselen last hebben. Hij/zij kan zich anders gaan gedragen en heel onrustig worden. Erg in de war zijn en stemmen horen die voor angst en wantrouwen zorgen. Soms vertrouwt hij/zij u als ouders zelfs niet meer en trekt zich helemaal terug. U kunt dan slecht contact met hem/haar maken en u maakt zich zorgen wat er aan de hand is. Aarzel niet om hulp te zoeken. De Klimop heeft specialisten die u en uw kind kunnen uitleggen wat een psychose betekent en uw kind verder kunnen begeleiden.

Ticstoornissen
Maakt uw kind bewegingen of geluiden, zonder het te willen? Vraagt u zich af of hij/zij zich aanstelt omdat uw kind er de ene dag meer last van heeft dan de andere? We spreken van tics als er sprake is van een plotselinge, snelle, herhaalde, niet-ritmische motorische beweging of geluid. Tics komen vaak voor bij kinderen maar zijn meestal voorbijgaand. Vaak zijn de tics relatief mild en heeft een kind en zijn omgeving er weinig last van. Maar tics kunnen soms zo krachtig en/of frequent zijn, dat ze erg hinderlijk zijn en de dagelijkse activiteiten van uw kind in de weg zitten. Het is belangrijk om de problemen van uw kind dan niet te ontkennen en hulp te zoeken. De Klimop kan uw kind goed leren om de tics te verminderen en er beter en anders mee om te gaan zodat hij/zij er veel minder last van heeft.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Behandelgroep kind

In onze behandelgroepen voor kinderen staat individuele zorg centraal. Ons toegewijde team richt zich op diverse uitdagingen met een holistische benadering en betrokkenheid van gezinnen.

Beschermd wonen

Wij bieden een ondersteunende woonomgeving voor diegene die extra begeleiding nodig hebben. Ons doel is om individuen te helpen bij het behouden of terugwinnen van zelfstandigheid in een veilige en gestructureerde setting.

Therapie en traumabehandeling

We werken intensief samen met diverse gespecialiseerde therapeuten en zorgpartijen om samen met onze bewoners trauma's te verwerken, stress te beheersen en emotioneel welzijn te bevorderen.

En nog veel meer

Bij De Klimop geloven we in een holistische benadering van de zorg, waarbij we de unieke behoeften van elke jongere centraal stellen.

Duurzame zorg

Zowel de Klimop als de gehele gezondheidszorg wordt geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering. De zorg is namelijk verantwoordelijk voor 7% van de totale jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot. Vanuit groeiende maatschappelijke urgentie alsook door de verenigde naties is een duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 opgesteld. Deze wordt gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Het einddoel: Een blauwdruk om tegen 2030 een betere en duurzamere toekomst voor alle mensen en de wereld te bereiken.