Verpleegkundige

‘Een veilige plek
voor ieder kind’

Zie je het als een uitdaging om jongeren te inspireren en hen te bewegen om in hun leven weer perspectief te krijgen? De Klimop biedt een plek aan jongeren die om diverse redenen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Als medewerker bij de Klimop ben je een luisterend oor voor de jongeren en bied je de jongeren begeleiding in de alledaagse dingen. Daarnaast ben je een verbindende schakel met ouders, voogd, school en andere samenwerkingspartners.

Voor onze afdeling Kind en Jeugd zijn wij opzoek naar:
een enthousiaste professional die in staat is om een bijdrage te leveren aan het scheppen van een optimaal leefklimaat voor de jongeren.
We Doen het Samen!

Verpleegkundige – 24 tot 32 uur

BIG geregistreerd

Doel van de functie:

Als jeugdzorgwerker D begeleid je de groep bij de dagelijkse gang van zaken en zorg je voor een veilig en positief leefklimaat. Je zet de structuur neer, zorgt dat regels en afspraken worden na geleefd en je bent beschikbaar voor jongeren. Vanuit een betrokken en betrouwbare werkhouding lever je een bijdrage aan de doelen, behandeling en perspectief van de jongeren. Je denkt actief mee over de toekomst, het perspectief van de jongere en de te bewandelen route.

Functie- inhoud:

Het mede opstellen en realiseren van het plan van aanpak en het hiertoe bieden van individuele en/ of groepsbegeleiding, zodanig dat op basis daarvan de opvoeding en begeleiding optimaal tot zijn recht kunnen komen en een veilige opgroeisituatie voor de jongere is gerealiseerd.

Functie-eisen:

 • Meewerkend op de locatie als jeugdzorg werker
 • Draagt zorg voor een veilig therapeutisch leefklimaat;
 • Ondersteunt de jongeren om escalatie en ontregeling te voorkomen;
 • Voert verpleeg- en medisch-technische handelingen;
 • Maakt individuele op maat gemaakte plannen met jongeren;
 • Verstrekken en bijhouden van medicatie aan de jongeren conform het medicatieprotocol;
 • Begeleidt mede het gezin/ systeem bij het realiseren van het plan van aanpak door het bieden van individuele en/of groepsbegeleiding.
 • Borgt de orthopedagogische situatie door het observeren van de groep, het onderkennen, interveniëren en begeleiden van het groepsdynamisch proces en het opvoeden, begeleiden, stimuleren en activeren van individuele jongeren.
 • Bespreekt en registreert de voortgang en resultaten met het gezin/ systeem en overige betrokkenen.
 • Biedt praktische opvoedingsondersteuning aan betrokkenen uit de leefomgeving van het kind/ de jongere en coacht het kind/ de jongere om zijn eigen hulpbronnen te kunnen aanboren met het oog op vervolg hulp.
 • Signaleert knelpunten die de (mogelijke) veiligheid van het kind/ de jongere in gevaar brengen en onderneemt op basis hiervan passende actie.
 • Draagt zorg voor het nakomen van de relevante (wettelijke) termijnen en afspraken en onderneemt actie bij een naderende overschrijding.
 • Begeleidt, coacht en instrueert collega’s bij de uitvoering van de werkzaamheden op de groep, signaleert hierbij knelpunten en geeft deze door aan de leidinggevende

Wij vragen:

 • Ten minste een relevante afgeronde Mbo-opleiding verpleegkundige.
 • BIG geregistreerd
 • Zelfstandig en proactief kunnen werken
 • Kennis van en inzicht in het hulpaanbod en de behandelmodules
 • Heeft de voor de functie relevante trainingen gevolgd of is bereid deze te volgen
 • Houd zich aan beroepscode voor Jeugd- en Gezinsprofessional

Wij bieden:

Een mooie baan binnen de jeugdzorg met leuke professionele collega’s. De arbeidsvoorwaarden zijn volgens, in overeenstemming met de CAO Jeugdzorg, salarisschaal 7 tot max. € 3285,52 bruto per maand bij een fulltime dienstverband excl. onregelmatigheidstoeslag. Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is onderdeel van ons aannamebeleid.

Meer informatie en solliciteren

Spreekt de vacature jou aan en voldoe je aan het profiel? Wij maken graag kennis met je. Stuur ons je
CV en sollicitatiebrief ter attentie van Fedor Eelman naar: sollicitatie@kwdeklimop.nl.

Heb je vragen

Contactformulier

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

"*" geeft vereiste velden aan

Bellen mag
natuurlijk ook!

0223 762 762

Andere vacatures

Gedragswetenschapper

uren in overleg

Jeugdzorgwerker D

24 uur – 32 uur per week

Jeugdzorgwerker C

28 uur – 32 uur per week