Wonen

 

Beschermd wonen

dagbesteding of werken

18 jaar en nu?

Beschermd wonen

Iedereen die niet zelfstandig kan wonen vanwege psychische problematiek, kan terecht bij De Klimop voor beschermde woonplekken. Wanneer ambulante hulp niet voldoende is, wordt door De Klimop 24-uurs zorg aangeboden binnen een van de wooninitiatieven. Hier worden de bewoners intensief ondersteund. Er wordt gezorgd voor structuur en passend werk of een dagbesteding. Afhankelijk van de zelfredzaamheid van de bewoner, kan er ook begeleiding zijn bij het huishouden, het onderhouden van sociale contacten en verzorging. Er wordt gewerkt vanuit mogelijkheden.

Voor wie is beschermd wonen bedoeld?
Beschermd wonen is bedoeld voor jongvolwassenen en volwassenen. Er is geen strikte regelgeving voor de problematiek die wel of niet past binnen het beschermd wonen. Er wordt altijd gekeken naar de specifieke situatie om te bepalen of beschermd wonen binnen De Klimop een uitkomst is. Wat kan de desbetreffende persoon al, wat zijn de doelen waar nog aan gewerkt moeten worden, wat zijn de risicofactoren en triggers en hoe werken we daaraan? En het belangrijkste; waar willen ze zelf aan werken en hoe willen ze dat hun eigen toekomst eruit komt te zien?

Dagbesteding of werken?

Naast 24-uurs zorg en ondersteuning hoort ook een zinvolle dagbesteding of werk bij het beschermd wonen van De Klimop. Hiertoe zijn veel verschillende mogelijkheden. Afhankelijk van je capaciteiten en wensen wordt er samen met jou gekeken naar een passende dagbesteding of werk. Wij hebben intensief contact en samenwerking met aanbieders van dagbesteding en werkgevers in De regio Den Helder, die zich samen met ons inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.    

Toekomst
Beschermd wonen kan langdurig en zelfs voor onbepaalde tijd zijn, maar dit hoeft natuurlijk niet. Het kan ook worden ingezet als opstap naar zelfstandigheid. Vanuit De Klimop kunnen we je begeleiden en toewerken naar een betaalde baan en huisvesting.

Werken?
Hiertoe zijn veel verschillende mogelijkheden. Afhankelijk van je capaciteiten en wensen wordt er samen met jou gekeken naar passend werk. Wij van De Klimop hebben intensief contact en werken samen met werkgevers in de regio die zich samen met ons inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

18 jaar en nu?

Heeft een bewoner van De Klimop jarenlang intensief gewerkt aan zijn zelfstandigheid en een volwaardige plek binnen de maatschappij heeft kunnen bemachtigen? Dan vinden wij van De Klimop dat deze bewoner de kans moet krijgen om zich binnen deze vertrouwde omgeving te mogen blijven voortbewegen. Deze bewoner heeft een maatschappelijk en sociaal netwerk opgebouwd, sport of hobby’s en een vertrouwensband met zijn begeleiders. Ook voegt de bewoner intussen veel toe aan de maatschappij.

Doorstroming naar een vervolgstap blijkt echter niet mogelijk in de praktijk en zulke bewoners worden dan vanuit hun vertrouwde omgeving in andere regio’s geplaatst. Ook hierin willen we vooruitstrevend blijven en is het onze visie om zo dicht mogelijk aan te blijven sluiten bij de wens van de bewoner.  

Aanmelden